Advertisement

Jongeren en gezondheid in een digitale wereld

  • Pepijn van Empelen
Congresverslag

De digitalisering van de maatschappij neemt een steeds grotere vlucht. Vrijwel alle jongeren zijn te vinden op sociale media en internet. Op het NCVGZ verzorgde TNO een track over de rol die digitalisering speelt of kan spelen waar het gaat om de gezondheid van jongeren.

Speeddaten met e‑health-toepassingen

Gestart werd met een proeverij van innovatieve e‑health-oplossingen die jongeren, ouders en professionals kunnen ondersteunen op het gebied van mentale gezondheid en leefstijl: serious gaming, de inzet van robots en eCoaches, digitale portalen en interactieve, ‘getailorde’ online videotoepassingen. Al speeddatend konden bezoekers zich laven aan wervende pitches van IT- en game-ontwikkelaars, onderzoekers en praktijkprofessionals. Deze ochtendsessie gaf een goede weergave van wat er kan op het gebied van e‑health.

Hoe zorgen we ervoor dat e‑health gebruikt wordt?

E-health heeft dus potentie: een goede toegankelijkheid van het aanbod rondom preventie en zorg, aanbod op maat, en meer...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Research group Child HealthTNOLeidenNederland

Personalised recommendations