Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 1, pp 4–6 | Cite as

Zonder ingrijpen in de context geen effect

 • Paul van der Velpen
Spectrum

Literatuur

 1. 1.
  Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute for Futures Studies; 1991.Google Scholar
 2. 2.
  Rutter H, Savona N, Glonti K, et al. The need for a complex systems model of evidence for public health. Lancet. 2017;390(10112):2602–4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Brownson R, Baker E, Deshpande A, et al. Evidence-based public health. 3e druk. New York: Oxford University Press; 2018.Google Scholar
 4. 4.
  Horstman K. Een kwestie van betekenissen. Tijdschr Gezondheidswet. 2016;94:216–8.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.MaarssenNederland

Personalised recommendations