Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 1, pp 3–4 | Cite as

Reflectie op evidence-based practice

 • Maria Jansen
Spectrum
 • 116 Downloads

Literatuur

 1. 1.
  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Den Haag: RVS; 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Goor I van de, Zwet R van der, Mheen D van de. Gooi het kind niet weg met het badwater! De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wil van evidence-based naar context-based practice. Goed idee? Tijdschr Gezondheidswet. 2017;5:187–189.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Garetsen H. Universiteit moet zich bewijzen. 2017. https://www.ed.nl/mening/universiteit-moet-zich-bewijzen. Geraadpleegd op 6 januari 2018.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, GGD Zuid LimburgUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland

Personalised recommendations