Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 1, pp 13–14 | Cite as

Wat is dat eigenlijk, context?

Spectrum
 • 67 Downloads

Literatuur

 1. 1.
  Sociale vraagstukken. Wetenschappers & professionals over maatschappelijke kwesties. 2017. https://www.socialevraagstukken.nl/?s=evidence. Geraadpleegd op 16 januari 2018.
 2. 2.
  Horstman K. Struggling with science and democracy. Public health and citizenship in the Netherlands. In: Huisman F, Oosterhuis H, redactie. Health and citizenship. Political cultures of health in modern Europe. London: Pickering and Chattoo Publication; 2014:191–208.Google Scholar
 3. 3.
  Porter TM. Trust in numbers: the pursuit of objectivity in science and public life. Princeton: Princeton University Press; 1995.Google Scholar
 4. 4.
  Moes F, Houwaart E, Delnoij D, et al. Contested evidence: a Dutch reimbursement decision taken to court. Health Econ Policy Law. 2017;12(3):325–44.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Department Health, Ethics and Society, Faculty Health, Medicine and Life SciencesUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland
 2. 2.Care and Public Health Research Institute CAPHRIUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland

Personalised recommendations