Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 1, pp 8–10 | Cite as

Evidence-based medicine als excuus om innovatie in de zorg te vertragen

Problemen bij de vergoeding van afbouwmedicatie
Spectrum
 • 29 Downloads

Literatuur

 1. 1.
  Groot PC. Ontwikkeling en rationaliteit van taperingstrips. Rapport met informatie voor de bijeenkomst over taperingstrips die op 29 maart 2017 is gehouden op initiatief van Zorginstituut Nederland. Maastricht: Universiteit Maastricht; 2017. http://bit.ly/2sTjOJi Google Scholar
 2. 2.
  Eveleigh R, Muskens E, Lucassen P, et al. Withdrawal of unnecessary antidepressant medication: a randomised controlled trial in primary care. BJGP Open; 2017.  https://doi.org/10.3399/bjgpopen17X101265.Google Scholar
 3. 3.
  Groot PC. Taperingstrips voor paroxetine en venlafaxine. Tijdschr Psychiatr. 2013;55:789–94. http://bit.ly/29IS8fN.PubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Argos. Hulp bij het afbouwen van antidepressiva met taperingstrips. Hilversum: Argos, NPORadio1; 2017. www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/435501.Google Scholar
 5. 5.
  Groot PC, Os J van. Kamervragen antidepressiva en taperingstrips. Maastricht: Universiteit Maastricht; 2017. http://bit.ly/2hh0roM.Google Scholar
 6. 6.
  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Den Haag: RVS; 2017.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.User Research Centre, Vakgroep Psychiatrie en PsychologieMUMC+MaastrichtNederland

Personalised recommendations