Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 1, pp 21–22 | Cite as

De ontwikkeling van implementatienetwerken

 • Pauline B. Goense
 • Marleen Wilschut
 • Margot Fleuren
 • Karlijn Stals
 • Ferry Goossens
 • Leonieke Boendermaker
Forum
 • 50 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Pauline B. Goense
  • 1
 • Marleen Wilschut
  • 2
 • Margot Fleuren
  • 3
 • Karlijn Stals
  • 2
 • Ferry Goossens
  • 4
 • Leonieke Boendermaker
  • 5
 1. 1.ZonMwDen HaagNederland
 2. 2.Nederlands JeugdinstituutUtrechtNederland
 3. 3.Faculteit der Gedrags- en BewegingswetenschappenVrije Universiteit AmsterdamAmsterdamNederland
 4. 4.Trimbos-instituutUtrechtNederland
 5. 5.Faculteit Maatschappij en RechtHogeschool van AmsterdamAmsterdamNederland

Personalised recommendations