Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 1, pp 19–20 | Cite as

Hoe ervaren aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde het opleidingsklimaat tijdens hun praktijkopleiding?

 • Lianne Schouten
 • Tessa A’Campo
 • Fred Tromp
 • Joost van der Gulden
Forum
 • 27 Downloads

Samenvatting

In de nieuwe landelijke opleidingsplannen voor de vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde wordt het belang van goede praktijkscholing benadrukt. Tot dusver ontbreekt een gevalideerde vragenlijst om de kwaliteit van de praktijkscholing te evalueren. Voor de vervolgopleidingen in ziekenhuizen bestaat al wel een gevalideerd evaluatie-instrument, de Dutch Residency Educational Climate Test (D-RECT). Deze test is met kleine aanpassingen geschikt gemaakt voor artsen in opleiding tot bedrijfsarts of verzekeringsarts. Het gaat daarbij vooral om aanpassing van begrippen als ‘polikliniek’ en ‘overdracht’, die in de sociale geneeskunde niet van toepassing zijn. De vragenlijst is inmiddels ook vertaald naar een versie voor praktijkopleiders. Daarin worden zo veel mogelijk vergelijkbare vragen gesteld, zodat de resultaten uit beide vragenlijsten met elkaar te vergelijken zijn.

Trefwoorden

praktijkscholing D-RECT opleidingsklimaat bedrijfsarts verzekeringsarts 

Literatuur

 1. 1.
  NVAB. Landelijk Opleidingsplan Bedrijfsarts. Utrecht: NVAB; 2016.Google Scholar
 2. 2.
  NVVG, GAV. Landelijk Opleidingsplan Verzekeringsgeneeskunde. Utrecht: NVVG, GAV; 2016.Google Scholar
 3. 3.
  Silkens MEWM, Smirnova A, Stalmeijer RE, et al. Revisiting the D‑RECT tool: validation of an instrument measuring residents’ learning climate perceptions. Med Teach. 2016;38:476–81.PubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Govaerts N, Kyndt E, Dochy P, et al. Influence of learning and working climate on the retention of talented employees. J Workplace Learn. 2011;23:35–55.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Greijn CM, Gulden J van der. Wat verwachten jonge artsen die bedrijfsarts of verzekeringsarts willen worden van hun werk en hun werkgever? Tijdschr Bedr Verzekeringsgeneeskd. 2016;24:15–14.Google Scholar
 6. 6.
  Boor K, Vleuten C van der, Teunissen P, et al. Development and analysis of D‑RECT, an instrument measuring residents’ learning climate. Med Teach. 2011;33:820–7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Projectgroep MMV. K.O.E.R.S. Kwaliteitsvisie opleidingen en raamplan sociale geneeskunde. Utrecht: NVVG, NVAB, KAMG; 2015.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Lianne Schouten
  • 1
 • Tessa A’Campo
  • 2
 • Fred Tromp
  • 3
 • Joost van der Gulden
  • 3
 1. 1.Human Capital CareHuman Total CareMaastricht-AirportNederland
 2. 2.UWVApeldoornNederland
 3. 3.SGBO, afdeling EerstelijnsgeneeskundeRadboudumcNijmegenNederland

Personalised recommendations