Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 1, pp 17–18 | Cite as

Waarom potentiële belangenconflicten niet bestaan

 • Ferry Goossens
Forum
 • 29 Downloads

‘Acht op tien studies naar effect jeugdtherapieën partijdig.’ Dat was de kop waarmee de Volkskrant in de zomer van 2016 een van de onderzoeken uit mijn proefschrift samenvatte [1]. Niet helemaal de kop die ik zou kiezen, maar dan had ik misschien ook maar niet moeten zeggen dat veel onderzoeken een ‘Wij van Wc-eend’-gehalte hadden. Het leverde me diverse boze reacties op, maar gelukkig ook veel inhoudelijke discussie. Want bijna iedere professional die ik over dit onderwerp spreek, beaamt wel mijn kernobservatie: eigenlijk alle interventieonderzoekers hebben naast hun belang om te toetsen of een bepaalde interventie al dan niet effectief is óók nog een ander belang.

Meerdere belangen

Er zijn daarbij verschillende soorten belangen te onderscheiden. In mijn proefschrift laat ik zien dat onderzoekers van preventieve interventies voor jeugdigen de interventie die ze onderzochten veelal zelf ontwikkeld hadden en/of voor een organisatie werkten die het eigenaarschap over de interventie of er...

Literatuur

 1. 1.
  Goossens FX. Taking snapshots of preventive interventions. On the effectiveness of preventive interventions for youth and how it relates to implementation and conflict of interest. (Proefschrift). Utrecht: Trimbos-instituut, 2016.Google Scholar
 2. 2.
  McCoy MS, Ezekiel EJ. Why there are no ‘potential’ conflicts of interest. JAMA. 2017;317:1721–2.  https://doi.org/10.1001/jama.2017.2308.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Winter L de, Verhagen AM, Goossens FX. Dubbelrollen in effectonderzoek. Psycholoog. 2016;51(6):41–53.Google Scholar

Copyright information

© Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Centrum voor ImplementatieTrimbos-instituutUtrechtNederland

Personalised recommendations