Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 1, pp 17–18 | Cite as

Waarom potentiële belangenconflicten niet bestaan

Forum
 • 10 Downloads

Literatuur

 1. 1.
  Goossens FX. Taking snapshots of preventive interventions. On the effectiveness of preventive interventions for youth and how it relates to implementation and conflict of interest. (Proefschrift). Utrecht: Trimbos-instituut, 2016.Google Scholar
 2. 2.
  McCoy MS, Ezekiel EJ. Why there are no ‘potential’ conflicts of interest. JAMA. 2017;317:1721–2.  https://doi.org/10.1001/jama.2017.2308.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Winter L de, Verhagen AM, Goossens FX. Dubbelrollen in effectonderzoek. Psycholoog. 2016;51(6):41–53.Google Scholar

Copyright information

© Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Centrum voor ImplementatieTrimbos-instituutUtrechtNederland

Personalised recommendations