Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 8–10 | Cite as

Voetzorg voor mensen met diabetes

 • Manon Berends
 • Maartje den Tuinder
Educatie
 • 23 Downloads

Samenvatting

Goede voetzorg is essentieel bij mensen met diabetes om het risico op ulcera en amputaties te verkleinen. Medisch noodzakelijke voetzorg is daarom opgenomen in de basisverzekering. Voor praktijkondersteuners is het soms lastig in te schatten wanneer er sprake is van medisch noodzakelijk voetzorg en zij de patiënt dus moeten verwijzen. Podotherapeuten Manon Berends en Maartje den Tuinder vertellen hoe het zit.

Literatuur

 1. 1.
  NVnP. Zorgmodule preventie diabetische voetulcera van de NVvP. www.podotherapie.nl.
 2. 2.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Manon Berends
  • 1
 • Maartje den Tuinder
  • 2
 1. 1.Podotherapeut, MSU echografist, RondOm Podotherapeuten
 2. 2.Podotherapeut i.o., RondOm Podotherapeuten

Personalised recommendations