Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 11–13 | Cite as

Gebruik van NPH-insuline

  • Esther Bood
Casus
  • 10 Downloads

Samenvatting

Patiënten met diabetes starten vaak met insuline glargine, en niet met NPH-insuline, omdat glargine minder hypoglykemieën zou geven. Uit onderzoek blijkt echter dat het risico daarop bij beide insulines even hoog is. NPH-insuline heeft een ander werkingsprofiel dan de langerwerkende insuline’s en dat kan een voordeel zijn, zoals blijkt uit deze casus. Daarnaast is NPH-insuline veel goedkoper dan glargine.

Literatuur

  1. De literatuur is kosteloos op te vragen bij het secreatariaat van TPO De Praktijk. Mail naar: tpodepraktijk@bsl.nl.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Esther Bood
    • 1
  1. 1.Praktijkverpleegkundige en redactielid TPO De Praktijk

Personalised recommendations