Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 17–18 | Cite as

Weet je dit?

  • Bohn stafleu van loghum
Kennisquiz
  • 5 Downloads

Samenvatting

Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over geneesmiddelen een verkeer. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen (juist/onjuist) en deels als multiplechoicevragen. De antwoorden vind je op pagina18. Heb je een vraag over deze kennisquiz? Mail ze naar tpodepraktijk@bsl.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn stafleu van loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations