Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 19–21 | Cite as

Minder inhalatiecorticosteroïden voor patiënten met COPD

 • Onno van Schayck
 • Geertjan Wesseling
 • JanWillem Kocks
 • Tjard Schermer
 • Niels Chavannes
Implementatie

Samenvatting

Te veel patiënten met mild tot matig COPD gebruiken inhalatiecosteroïden (ICS), maar bij deze patiënten zijn ICS niet effectief. Het gebruik leidt echter wel tot onnodige bijwerkingen en hogere kosten van de gezondheidszorg. Daarom ontwikkelden de auteurs een ICS-reductietool voor patiënten met COPD die geen ICS hoeven te gebruiken.

Literatuur

 1. De literatuurlijst is kosteloos op te vragen bij het secretariaat van TPO De Praktijk. Mail naar: tpodepraktijk@bsl.nl.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Onno van Schayck
  • 1
 • Geertjan Wesseling
  • 2
 • JanWillem Kocks
  • 3
 • Tjard Schermer
  • 4
 • Niels Chavannes
  • 5
 1. 1.afdeling HuisartsgeneeskundeUniversiteit Maastricht, CAPHRIMaastrichtNederland
 2. 2.afdeling PulmonologieCAPHRI, Maastricht UMC+MaastrichtNederland
 3. 3.afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderen- geneeskundeUMC GroningenGroningenNederland
 4. 4.afdeling EerstelijnsgeneeskundeRadboudumcRadboudumcNederland
 5. 5.afdeling Public Health en Eerstelijns- geneeskundeLUMCLeidenNederland

Personalised recommendations