Advertisement

TPO - De Praktijk

, Volume 13, Issue 2, pp 5–7 | Cite as

Journaal

  • Bohn Stafleu van Loghum
Journaal
  • 6 Downloads

Samenvatting

Patiënten die via een patiëntportaal hun medische gegevens willen bekijken, komen vaak jargon en afkortingen tegen. Ook de indeling van de informatie is niet altijd duidelijk. Sommige patiënten kunnen daarmee moeilijk uit de voeten. Daarom bracht het NIVEL mogelijke verbeteringen van patiëntportalen in kaart voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations