Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 40–41 | Cite as

Verenigingsnieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

Diverse groeperingen en werkgroepen doen een beroep op V&VN praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners om mee te werken aan en mee te denken bij allerlei zaken die relevant zijn voor de kwaliteit van de zorg en bij de profilering en ontwikkeling van het beroep.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations