Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 38–39 | Cite as

Lezen/kijken/zoeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Article
  • 11 Downloads

Samenvatting

Dit boek heeft een brede doelgroep. Het is bestemd voor professionals in de reguliere en geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de maatschappelijke hulpverlening, en voor studenten in deze sectoren. De auteur geeft aan dat het boek ook relevant is voor leergierige burgers die in hun persoonlijk leven of dat van hun naasten met de beschreven aandoeningen te maken hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations