Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 34–37 | Cite as

Nieuwe inzichten door samenwerking met laaggeletterden

 • Jeroen Havers
 • Jeanny Engels
 • Maria van den Muijsenbergh
 • Hester van Bommel
Uit de praktijk samenwerking met laaggeletterden
 • 125 Downloads

Samenvatting

Meer aandacht voor laaggeletterden is van groot belang, zij krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Daarom werken drie huisartsenpraktijken, samenwerkingspartners en laaggeletterde patiënten van 2016 tot 2019 samen in een project, ondersteund door Vilans en Pharos. Het doel is te komen tot effectieve zorg en ondersteuning van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit artikel gaat over hun ervaringen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Jeroen Havers
  • 1
 • Jeanny Engels
  • 1
 • Maria van den Muijsenbergh
  • 2
 • Hester van Bommel
  • 2
 1. 1.VilansUtrechtThe Netherlands
 2. 2.

Personalised recommendations