Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 32–33 | Cite as

Wie is wie in de wijk?

  • Beter Oud
Intermezzo
  • 17 Downloads

Samenvatting

In één oogopslag zien wie wat doet aan zorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk. Dat kan met de infographic van BeterOud: Wie is Wie in de wijk, gepubliceerd door Vilans.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Beter Oud
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations