Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 27–27 | Cite as

Provoceren

  • Floris Nagtegaal
Floris column
  • 280 Downloads

Samenvatting

Ukent ze wel, mensen die ervan houden te provoceren. Ik zie er elke dag minimaal één, ten minste als ik in de spiegel kijk. Maar wat zijn dat voor types, die graag provoceren? En waarom doen ze dat?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Floris Nagtegaal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations