Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 25–26 | Cite as

Weet je dit?

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennisquiz
  • 28 Downloads

Samenvatting

Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over ondervoeding. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen (juist/onjuist) en deels als multiplechoicevragen. De antwoorden vind je op pagina 26. Heb je een vraag over deze kennisquiz? Mail deze naar tpodepraktijk@springer.com.

Bronnen

  1. NHG, V&VN, NVD. LESA Ondervoeding. Huisarts Wetenschap 2010;54:supplement.Google Scholar
  2. Evers A, Kruizenga H, Schilp J. Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding. TPO 2010;5:162-6.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations