Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 22–24 | Cite as

Actualisering richtlijn behandeling tabaksverslaving

  • Gerda Keizer
Educatie richtlijn behandeling tabaksverslaving
  • 24 Downloads

Samenvatting

Veel praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners hebben begeleiding bij het stoppen met roken in hun takenpakket. Dat is een dynamisch terrein. Zo verscheen eind 2016 de aangepaste richtlijn Behandeling van tabaksverslaving, met herziening van de onderwerpen gedragsmatige ondersteuning, farmacotherapeutische interventies, e-health en e-sigaret. Hiermee is de behandeling weer up-to-date.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Gerda Keizer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations