Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 17–17 | Cite as

Bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie stoppen

  • Clare Luymes
Onderzoek medicatie stoppen

Samenvatting

Sommige patiënten hebben zo’n laag tienjaarsrisico op ziekte en sterfte door hart- en vaatziekten dat zij volgens de huidige NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) geen medicatie zouden krijgen. Dat zij toch medicatie gebruiken, kan komen door veranderingen in hun risicoprofiel, door andere afkapwaarden in de nieuwe richtlijn of omdat bij aanvang van de behandeling het cardiovasculair risico niet is berekend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Clare Luymes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations