Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 12–13 | Cite as

Longziekten op het werk

  • Eveline Janse
  • Heleen den Besten
Educatie longziekten op het werk

Samenvatting

Jaarlijks sterven er 3700 mensen aan beroepsziekten, van wie zo’n 2000 aan de gevolgen van longziekten. Jaarlijks komen er zo’n 13.000 nieuwe slachtoffers van beroepsziekten bij. Vaak wordt de link met het werk pas in een zeer laat stadium gelegd, waardoor de juiste diagnose en maatregelen tegen verergering van de klachten lang op zich laten wachten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Eveline Janse
    • 1
  • Heleen den Besten
    • 2
  1. 1.
  2. 2.Long Alliantie NederlandAmersfoortThe Netherlands

Personalised recommendations