Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 11–11 | Cite as

Een stappenteller bij COPD

  • Lidewij Broekhuizen
Onderzoek een stappenteller bij COPD
  • 214 Downloads

Samenvatting

Bewegen helpt bij COPD: het vermindert klachten en verbetert de prognose. De patiënt kan bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut, maar zou een app daarvoor niet handiger zijn?

Literatuur

  1. Demeyer H, et al. Physical activity is increased by a 12-week semiautomated telecoaching programme in patients with COPD. Thorax 30 januari 2017. www.thorax.bmj.com.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Lidewij Broekhuizen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations