Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 8–10 | Cite as

Vitaminesuppletie wanneer wel?

 • Inge Rijke
Educatie vitaminesuppletie
 • 105 Downloads

Samenvatting

We hebben vitamines en mineralen nodig en halen die in principe uit gezonde voeding. Extra vitamines zijn meestal niet nodig, maar voor een aantal groepen kan suppletie zinvol zijn. De NHG-Standaarden adviseren in sommige gevallen alert te zijn op tekorten en ook de Gezondheidsraad geeft hierover advies voor specifieke groepen. Dit artikel is een samenvatting van de adviezen.

Literatuur

 1. 1.
  Berkenpas M. www.iamafoodie.nl.
 2. 2.
  Voedingscentrum. Factsheet Aanbeveling voor vitamines, mineralen en spoorelemenen. www.voedingscentrum.nl.
 3. 3.
  Vitamine Informatie Bureau. Factsheet Vitamines en medicijnen. www.vitamine-info.nl.
 4. 4.
  Gezondheidsraad. Vitamine- en mineralensupplementen. Achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015. Gezondheidsraad: Den Haag, 2015. Publicatienummer A15/26.Google Scholar
 5. 5.
  NHG-Standaarden, www.nhg.org.
 6. 6.
  Consumentenbond. Veel te hoge doses B6 in vitaminepillen. www.consumentenbond.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Inge Rijke
  • 1
 1. 1.Medisch Centrum HofspoorHoutenThe Netherlands

Personalised recommendations