Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 5–7 | Cite as

Journaal

  • Bohn Stafleu van Loghum
Article
  • 10 Downloads

Samenvatting

Met het oog op de formatie en het naderend nieuwe kabinet heeft het Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO) tien aanbevelingen gedaan waarmee betere zorg dicht bij de patiënt tegen lagere kosten georganiseerd kan worden. VELO is het samenwerkingsverband van V&VN, ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV en LVVP.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations