Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Luchtkwaliteit

  • Sietsche van Gunst
Redactioneel
  • 141 Downloads

Samenvatting

Onlangs zocht ik op de website van het RIVM naar de luchtkwaliteit in mijn woonplaats. Ik woon bijna in het bos en dat leek me een garantie voor zuivere lucht. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik las dat de luchtkwaliteit in mijn dorp ‘matig’ was. Matig? Daarna was alleen nog de categorie ‘slecht’ mogelijk.

Open image in new window

Sietsche van Gunst Kernredactielid TPO De Praktijk en wetenschappelijk medewerker NHG

Onlangs zocht ik op de website van het RIVM naar de luchtkwaliteit in mijn woonplaats. Ik woon bijna in het bos en dat leek me een garantie voor zuivere lucht. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik las dat de luchtkwaliteit in mijn dorp ‘matig’ was. Matig? Daarna was alleen nog de categorie ‘slecht’ mogelijk. Het onderwerp bleef een paar dagen in mijn gedachten hangen, ik was benieuwd naar de oorzaak. Zou de snelweg op zo’n vijf kilometer afstand de boosdoener zijn?

Een tijdje later las ik in de krant dat in onderzoek van onder meer de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht was aangetoond dat mensen die binnen een straal van een kilometer van pluimveebedrijven wonen, groter risico lopen op longontstekingen. Pluimveebedrijven zouden een grote uitstoot van stofdeeltjes veroorzaken. Op anderhalve kilometer van mijn huis staan grote loodsen waarin eenden worden gefokt. Ik vermoed dat die mogelijk bijdragen aan de matige luchtkwaliteit in mijn woonplaats. Verder las ik in het krantenartikel dat fijnstof niet rechtstreeks longontsteking veroorzaakt, maar de bacterieflora in de keel verstoort en dat speelt de altijd aanwezige pneumokok in de kaart.

Beroepslongziekten

Als de lucht op een kilometer afstand al te veel stof bevat, hoe moet het dan zijn voor de medewerkers die in de pluimveesector werken? Zij zitten nog dichter op de stofbron. Aandacht voor beroepslongziekten is hard nodig, als we de cijfers van de Long Alliantie Nederland (LAN) mogen geloven. Gezonde longen kunnen te lijden hebben van stoffen waarmee ze op het werk in aanraking komen. Als longen niet meer zo gezond zijn, bijvoorbeeld bij mensen met klachten van astma of COPD, ligt het risico van verergering van de klachten op de loer. Het gaat niet alleen om stoffen als giftige verfdampen, lasrook en desinfectantia of asbestvezels, maar ook om op het oog onschuldige stoffen als pollen, schimmels, meelstof en enzymen. Per jaar sterven ongeveer 2000 mensen aan de gevolgen van een beroepslongziekte, zoals long(vlies)- kanker of silicose, en dat is een aanzienlijk deel van de in totaal 35.000 mensen die jaarlijks overlijden aan een longaandoening (cijfers van het LAN). In het artikel ‘Longziekten op het werk’ gaan Eveline Janse en Heleen den Besten in op deze problematiek. Besteed tijdens je spreekuren voor mensen met astma en COPD ook aandacht aan de werkomstandigheden, is hun devies.

‘Aandacht voor longziekten door werk is hard nodig’

Roken

Niet alleen op het werk kunnen longen beschadigd raken. De mens leeft in zijn vrije tijd ook niet altijd gezond. Roken is een nog grotere boosdoener dan de schadelijke stoffen op het werk. Hoe desastreus roken voor de luchtwegen kan zijn, krijgen veel rokers pas in de gaten als het te laat is. Bij praktijkondersteuners ligt dan ook de belangrijke taak om rokers te ondersteunen bij het stoppen. De richtlijn Behandeling tabaksverslaving is geactualiseerd. Deze richtlijn doet een oproep aan het zorgveld om actief diverse mogelijkheden voor stoppen-met- rokenondersteuning en -behandeling aan te bieden. Je kunt hierover meer lezen in het artikel ‘Actualisering richtlijn Behandeling tabaksverslaving’ van Gerda Keizer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Sietsche van Gunst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations