Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 12, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Luchtkwaliteit

  • Sietsche van Gunst
Redactioneel
  • 153 Downloads

Samenvatting

Onlangs zocht ik op de website van het RIVM naar de luchtkwaliteit in mijn woonplaats. Ik woon bijna in het bos en dat leek me een garantie voor zuivere lucht. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik las dat de luchtkwaliteit in mijn dorp ‘matig’ was. Matig? Daarna was alleen nog de categorie ‘slecht’ mogelijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Sietsche van Gunst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations