Advertisement

Diepgaand onderzoek

  • Wim Otto
Hoofdredactioneel
  • 54 Downloads

Samenvatting

Al eerder werd er in dit tijdschrift op gewezen dat om verschillende redenen in een aantal gevallen verdieping van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek nodig is om tot een juist oordeel te kunnen komen.

Literatuur

  1. 1.
    Lemmers C. Malingering vereist verdieping onderzoek en opleiding. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2017;3:122-125.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Wim Otto
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations