Advertisement

Welke barrières ervaren bedrijfsartsen bij het gebruik van de richtlijn Psychische problemen?

 • Evelien Brouwers
 • Marjolein Lugtenberg
 • Karlijn van Beurden
 • Berend Terluin
 • Jaap van Weeghel
 • Jac van der Klink
 • Margot Joosen
Onderzoek

Samenvatting

Eerdere onderzoeken toonden aan dat de NVAB-richtlijn Psychische problemen in de praktijk zeer weinig gebruikt wordt. Dit artikel geeft een overzicht van de barrières die bedrijfsartsen ervaren bij het gebruik van deze richtlijn.

31 bedrijfsartsen bespraken in zes groepen de inhoud en aanbevelingen, in acht bijeenkomsten. De geluidsopnames werden letterlijk uitgeschreven en met software voor kwalitatief onderzoek geanalyseerd.

Gebrek aan kennis van de richtlijn bleek een cruciale barrière te zijn voor gebruik in de praktijk. Ook wisten bedrijfsartsen vaak niet hóé ze de richtlijnaanbevelingen konden opvolgen. Daarnaast waren er praktische barrières en vond men het lastig om oude gewoonten te veranderen. Ze voelden zich in meerdere opzichten niet in staat gesteld om de richtlijn te volgen.

De voornaamste barrières die bedrijfsartsen ervaren kunnen worden verholpen door meer scholing in kennis en vaardigheden, door het verbeteren van IT-systemen en door bedrijfsartsen meer tijd en ruimte te bieden om volgens de richtlijn te werken.

Richtlijngebruik Psychische problemen Kwalitatief Onderzoek 

Literatuur

 1. 1.
  Klink JJ van der, Dijk FJ van. Dutch practice guidelines for managing adjustment disorders in occupational and primary health care. Scand J Work Environ Health 2003;29(06):478-87.Google Scholar
 2. 2.
  Klink JJL van der, Ausems C, Beijderwellen BD, Blonk R, Bruinvels DJ, Dogger J, Hoedeman R, Janssen J, Loo M, Nieuwenhuijsen K, et al. Richtlijn: Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen, herziene uitgave. [Guideline: The management of mental health problems of workers by occupational physicians; revised version]. Utrecht: NVAB [Netherlands Society of Occupational Medicine]; 2007.Google Scholar
 3. 3.
  Nieuwenhuijsen K, Verbeek JHAM, Siemerink JCMJ, Tummers-Nijsen D. Quality of rehabilitation among workers with adjusment disorders according to practice guidelines; a retrospective cohort study. OEM. 2003;60 suppl 1:i21-5.Google Scholar
 4. 4.
  Rebergen DS, Bruinvels DJ, Bezemer PD, Beek AJ van der, Mechelen W van. Guideline-based care of common mental disorders by occupational physicians (CO-OP study): a randomized controlled trial. J Occup Environ Med 2009;51(3):305-12.Google Scholar
 5. 5.
  Rebergen DS, Bruinvels DJ, Bos CM, Beek AJ van der, Mechelen W van. Return to work and occupational physicians’ management of common mental health problems--process evaluation of a randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health 2010;36(6):488-98.Google Scholar
 6. 6.
  Rebergen D, Hoenen J, Heinemans A, Bruinvels D, Bakker A, Mechelen W van. Adherence to mental health guidelines by Dutch occupational physicians. Occup Med (Lond) 2006 Oct;56(7):461-8. Epub 2006 Jun 16.Google Scholar
 7. 7.
  Nieuwenhuijsen K, Verbeek J, Siemerink JC, Tummers-Nijsen D. Quality of rehabilitation among workers with adjustment disorders according to practice guidelines; a retrospective cohort study. Occupational and Environmental Medicine 2003;60(suppl 1):i21-i5.Google Scholar
 8. 8.
  Beurden KM van, Brouwers EP, Joosen MC, Terluin B, Klink JJ van der, Weeghel J van. Effectiveness of guideline-based care by occupational physicians on the return-to-work of workers with common mental disorders: design of a cluster-randomised controlled trial. BMC Public Health 2013;13:193.Google Scholar
 9. 9.
  Joosen MC, Beurden KM van, Terluin B, Weeghel J van, Brouwers EP, Klink JJ van der. Improving occupational physicians’ adherence to a practice guideline: feasibility and impact of a tailored implementation strategy. BMC Med Educ 2015;15(1):82.Google Scholar
 10. 10.
  Lugtenberg M, Beurden KM van, Brouwers EP, Terluin B, Weeghel J van, Klink JJ van der, Joosen MC. Occupational physicians’ perceived barriers and suggested solutions to improve adherence to a guideline on mental health problems: analysis of a peer group training. BMC Health Services Research 2016;16(1):271.Google Scholar
 11. 11.
  Cabana MD, Rand CS, Powe NR, Wu AW, Wilson MH, Abboud PA, Rubin HR. Why don’t physicians follow clinical practice guidelines: a framework for improvement. JAMA 1999;282:1458-65.Google Scholar
 12. 12.
  Beurden KM van, Joosen MCW, Terluin B, Weeghel J van, Klink JJL van der, Brouwers EPM. Use of a mental health guideline by occupational physicians and associations with return to work in workers sick-listed due to common mental disorders: a retrospective cohort study. Disability and Rehabilitation 2017; Jul 7. doi:10.1080/09638288.2017.1347209. [Epub ahead of print].Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

 • Evelien Brouwers
  • 1
 • Marjolein Lugtenberg
  • 2
 • Karlijn van Beurden
  • 3
 • Berend Terluin
  • 4
 • Jaap van Weeghel
  • 5
 • Jac van der Klink
  • 6
 • Margot Joosen
  • 1
 1. 1.Senior onderzoeker arbeid en psychische gezondheid bij TranzoTilburg UniversityTilburgNederland
 2. 2.Postdoc onderzoeker bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch CentrumRotterdamNederland
 3. 3.Datamanager bij de afdeling klinische epidemiologie van het Leids Universitair Medisch CentrumLeidenNederland
 4. 4.Senior onderzoeker bij de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Amsterdam Public Health research instituteVU Medisch CentrumAmsterdamNederland
 5. 5.Hoogleraar rehabilitatie en participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen bij TranzoTilburg UniversityTilburgNederland
 6. 6.Hoogleraar duurzaam inzetbaarheid en psychische gezondheid bij TranzoTilburg UniversityTilburgNederland

Personalised recommendations