Advertisement

Lezersforum

  • Bohn Stafleu van Loghum
Lezersforum
  • 31 Downloads

Samenvatting

Onderstaande commentaar is ingezonden op het artikel ‘Bedrijfsartsen melden handelingsverlegenheid ten aanzien van autisme’.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations