Advertisement

Dilemma voor de verzekeringsarts: Is laat beter dan nooit?

 • Greetje Dreijer
 • Inge van Doggenaar
Voor de praktijk

Samenvatting

Achterstanden in het uitvoeren van professionele herbeoordelingen zijn al vele jaren een probleem waarmee UWV te maken heeft. Wanneer deze herbeoordelingen jaren later dan gepland uitgevoerd worden heeft dit consequenties voor alle betrokken partijen.

Professionele herbeoordeling Late herbeoordeling Moreel dilemma 

Literatuur

 1. 1.
  Bree M. de, Veening E. Handleiding moreel beraad (Praktische gids voor zorgprofessionals).Google Scholar
 2. 2.
  Barr B, Taylor-Robinson D, Stuckler D, et al. ‘First, do no harm’: are disability asessments associated with adverse trends in mental health? A longitudinal ecological study. J Epidemiol Community Health 2015; 0:1-7.Google Scholar
 3. 3.
  Øverland S, Glozier N, Henderson M, et al. Health status before, during and after disability pension award: the Hordaland Health Study (HUSK). Occup Environ Med 2008; 65:769-773.Google Scholar
 4. 4.
  Hal LBE van. Doctoral thesis. Working on activation, analyses of stories about vocational rehabilitation of people with disabilities in the Netherlands, 2013.Google Scholar
 5. 5.
  Gabreëls FJM, Sengers RCA. Klinische verschijnselen van mitochondriale myopathieën, stand van zaken. Ned Tijdschr Geneeskd 1988; 132:1058-61.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Zijn beide verzekeringsartsbij UWVAmsterdamNederland

Personalised recommendations