Advertisement

Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 35 Downloads

Samenvatting

In 2013 publiceerde de SKB dat jongeren t/m 35 jaar niet meer de vitaalste medewerkers waren. Uit SKB-benchmarks blijkt dat deze trend zich doorzet: het percentage jongeren met burn-outklachten blijft stijgen.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations