Advertisement

Gretel Schrijvers: ‘Externe Diensten in België zullen anders moeten gaan werken’

  • Rolf Blijleven
  • Katrien Mortelmans
Interview
  • 22 Downloads

Samenvatting

Gretel Schrijvers (47) is algemeen directeur van Mensura, de grootste Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van België (zie kader op pagina 198). TBV sprak met haar over de hot items in de bedrijfsgeneeskunde, en over verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en België.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Rolf Blijleven
    • 1
  • Katrien Mortelmans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations