Advertisement

Alcoholgebruik op het werk in België

 • Marie-Claire Lambrechts
 • Lode Godderis
 • Katrien Mortelmans
Congresverslag

Samenvatting

Voor het eerst is bij Belgische werknemers problematisch middelengebruik en de negatieve effecten ervan op grote schaal onderzocht.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

 • Marie-Claire Lambrechts
  • 1
 • Lode Godderis
  • 1
 • Katrien Mortelmans
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations