Is dit beleid of is hierover nagedacht?

De NVAB dramadriehoek
  • Dolf Algra
Column
  • 58 Downloads

Samenvatting

De NVAB heeft een nieuwe voorzitter. Gertjan Beens. Sinds november 2017. Recent gaf hij middels een uitgebreid interview in Medisch Contact zijn visitekaartje af. Hij had er duidelijk zin in: “We hebben de wind in de rug voor preventie.” Wat passeerde de revue? En nog belangrijker: hoe staat het ervoor?

De NVAB heeft een nieuwe voorzitter. Gertjan Beens. Sinds november 2017. Recent gaf hij middels een uitgebreid interview in Medisch Contact zijn visitekaartje af. Hij had er duidelijk zin in: “We hebben de wind in de rug voor preventie.” Wat passeerde de revue? En nog belangrijker: hoe staat het ervoor?

Absolute onzin

Als eerste kwam natuurlijk (?!) het negatieve imago van de bedrijfsarts aan bod. Gertjan Beens (GjB) koos duidelijk positie: “De bedrijfsarts als werkgeversvriend? Ja, zo framet de FNV ons. En dat is absolute onzin.” Dus ook de nieuwe voorzitter is ‘dat gezeur beu’ (NVAB standpunt 2014). Helder statement. Slag één is binnen.

Klemvast

Maar oeps: probleempje. De FNV houdt onverkort vast aan haar standpunt dat de bedrijfsarts ten principale niet onafhankelijk is. Dit dogma blijkt in beton gebeiteld. Daarnaast maakt de FNV slim gebruik van de ruimte, die de NVAB biedt. Zo kwam de FNV na het SER-advies met haar eigen ‘onafhankelijke werknemersarts’ én grossiert ze in ontregelende statements als: ‘de KNMG houdt falend systeem bedrijfsarts intact.’ Kortom: de FNV heeft de NVAB nog steeds klemvast.

Old Amsterdam en de splijtzwam

Daarbij krijgt de FNV – heel handig – hulp van een groepje NVAB-(ere)leden en een clustertje hoogleraren. Laten we ze voor het gemak Old Amsterdam noemen. Hun terugkerende boodschap: ‘als je indirect door de werkgever wordt betaald, wek je altijd de schijn van belangenverstrengeling.’ Kijk, als een deel van je eigen achterban ook deze ‘schijn van’ kaart speelt, blijft het natuurlijk dweilen met de kraan open. Hoe gaat de nieuwe voorzitter met dit dilemma om? Wat te doen met deze splijtzwam? Blijft Beens de lieve poldervrede prediken – zoals zijn voorganger Jurriaan Penders – of durft hij de confrontatie wél aan?

Onbegaanbare weg

Ook het KNMGplan van de arbeidsarts – ook zo’n typisch Old Amsterdam ideetje – kwam ter sprake. Beens ziet het er niet zo snel van komen: “Geen goed moment om nog wat extra binnen die collectief betaalde zorg te laten vallen. Dit gaat voorlopig niet gebeuren.”

Maar het ligt principiëler: betaling van de bedrijfsarts uit het basispakket mag dan de ultieme (linkse) natte bedrijfsartsendroom zijn, het is politiek volstrekt kansloos. Om de zorg betaalbaar te houden wordt het basispakket verkleind, niet opgeplust. Geen hogere wiskunde. Dat plan van de arbeidsarts kan per direct het ronde archief in. Tenzij de KNMG en NVAB er zelf geld in steken. En dat gaat niet gebeuren.

Broek ophouden

Tja, want ook de penibele financiële positie van de NVAB kwam aan de orde. Het overheidsinfuus vanuit SZW/ VWS dreigt nu echt op te drogen. Dat treft direct het voortbestaan van het NVABkwaliteitsbeleid. GjB: “We moeten na 2019 misschien onze eigen broek op gaan houden – dat is best lastig – want waar moeten we dat geld vandaan halen?” Het leek wel een vraag uit een ander universum. Je eigen broek ophouden? Doe even normaal, zeg!

Krimpscenario

Kernprobleem is dat het aantal NVAB-leden (en dus eigen inkomsten!) sterk daalt én de instroom minimaal is. GjB daarover: “We verwachten dat er jaarlijks rond de honderdvijftig bedrijfsartsen stoppen.” De NVAB wacht dus een sterk krimpscenario. Maar het verhogen van de contributie is voor de nieuwe voorzitter nu nog een brug te ver.

Nieuwe hoofdsponsor?

Externe financiering dan als last resort mogelijkheid? Een aantal opties passeerden de revue, maar de meest voor de hand liggende bleef geheel onbesproken. De arbosector zélf namelijk. Who else – zou je denken. Want: waarom is Zorg voor de Zaak wel hoofdsponsor van FC Utrecht en niet van de NVAB? Waarom koopt Human Capital Care wel kleine arbodiensten op en steekt zij geen geld in het NVAB-kwaliteitsbureau? En waarom investeren de grote ZZP-netwerken niet zelf in innovatief kwaliteitsbeleid?

Zie hier de dramadriehoek waarin de nieuwe voorzitter gevangen zit: negatief imago, krimpscenario en kansloze strategie. Wie helpt?

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Dolf Algra
    • 1
  1. 1.RotterdamNederland

Personalised recommendations