Advertisement

Actuele uitdagingen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

  • Karolien van Nunen
Boekbespreking
  • 22 Downloads

Samenvatting

In dit boek van Belgische bodem komen verschillende actuele uitdagingen voor de veiligheid en gezondheid op het werk aan bod. Ondanks de Belgische focus van het boek worden verschillende vergelijkingen gemaakt met andere landen, waaronder Nederland, dat in vergelijking met België een meer rationele benadering van welzijn op het werk hanteert. De verschillende thema’s die aan bod komen worden gestaafd met wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen, maar zijn ook doorweven van treffende quotes en weinig bekende faits divers.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Karolien van Nunen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations