More Media App 2021

Samenvatting

Dit nieuwe jaar begint voor TP met een nieuw jasje. Net als velen van ons is ook TP zo vlak na de feestdagen dikker geworden. En als je dikker wordt, heb je een nieuwe jas nodig; één met ook een wat stevigere rug. Vandaar dat u nu de geheel gerestylede TP in uw handen heeft.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Sander Loos.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Loos, S. More Media App 2021. Tandartsprakt 42, 3 (2021). https://doi.org/10.1007/s12496-021-0001-0

Download citation