Diagnostiek en analyse (Deel 1)

Duurzaam resultaat: toeval of planning?

Samenvatting

Risico = kans x gevolg. Deze formule lijkt op het eerste oog weinig met tandheelkunde te maken te hebben. Toch is er in de dagelijkse werkzaamheden een belangrijke rol weggelegd voor een goede risicoanalyse. Het helpt je als behandelaar om risico’s juist te kunnen inschatten en de patiënt bewust te maken van de risico’s die aanwezig zijn in zijn of haar gebit. Deel 1 van een drieluik.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Afb. 1
Afb. 2
Afb. 3
Afb. 4
Afb. 5
Afb. 6
Afb. 7
Afb. 8
Afb. 9
Afb. 10
Afb. 11
Afb. 12
Afb. 13
Afb. 14
Afb. 15
Afb. 16
Afb. 17

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Renée Kooij.

Additional information

Renée Kooij (Radboud Universiteit Nijmegen 2014) is als tandarts werkzaam in de Kliniek voor Reconstructieve Tandheelkunde te Beuningen en De Hartog Mondzorg te Haaren. Zij is bezig met de opleiding tot restauratief tandarts (NVVRT).

Sjoerd Smeekens (Radboud Universiteit Nijmegen 1997) heeft na zijn studie tandheelkunde tien jaar reconstructieve tandheelkunde gedoceerd aan de universiteiten van Basel (CH) en Freiburg (D). Sjoerd is eigenaar van de Kliniek en Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde te Beuningen.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Kooij, R., Smeekens, S. Duurzaam resultaat: toeval of planning?. Tandartsprakt 41, 16–22 (2020). https://doi.org/10.1007/s12496-020-0057-2

Download citation