De ultieme regeneratieve behandeling

Autotransplantatie bij juveniele parodontitis

Samenvatting

Herstel van verloren gegaan parodontaal steunweefsel is tot op heden lastig, zo niet onmogelijk te bereiken. Voorkomen is dus beter dan genezen. Screening van het parodontium is een cruciaal onderdeel van de controle bij de tandarts om parodontale problemen in een vroeg stadium te onderkennen en aan te pakken. Molaar-incisief parodontitis is een relatief zeldzame vorm van parodontitis die op jonge leeftijd voorkomt. Daarom moet het parodontium ook bij de orthodontist aandacht krijgen. Een orthodontische behandeling kan in een jong gebit met parodontale problemen leiden tot extreem versneld verlies van aanhechting. Van de gevolgen kan een patiënt tot in lengte van dagen last hebben. Herstel van verloren parodontaal weefsel begint bij ontstaan van nieuw parodontaal ligament en nieuw cement. Met autotransplantatie gebruiken we het parodontaal ligament van het getransplanteerde element om een nieuw ophangapparaat te genereren.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Afb. 1
Afb. 2
Afb. 3
Afb. 4
Afb. 5
Afb. 6
Afb. 7
Afb. 8
Afb. 9
Afb. 10
Afb. 11
Afb. 12
Afb. 13
Afb. 14
Afb. 15
Afb. 16
Afb. 17
Afb. 18
Afb. 19
Afb. 20
Afb. 21
Afb. 22
Afb. 23
Afb. 24

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Camille Cammaert.

Additional information

Camille Cammaert M.Sc. (UMCN 2000) is parodontoloog (NVvP) en implantoloog (NVOI). Hij is mede-eigenaar van de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen en Horst.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Cammaert, C. Autotransplantatie bij juveniele parodontitis. Tandartsprakt 41, 8–13 (2020). https://doi.org/10.1007/s12496-020-0055-4

Download citation