Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 3, pp 50–51 | Cite as

De tandsensor van de toekomst

  • Frank Heynick
Heynick’s hoek
  • 9 Downloads

Samenvatting

Een sensor die op je tand wordt geplakt en vervolgens de hele dag gegevens over alles wat je eet en drinkt opslaat. En die tevens de al dan niet tandvriendelijke omgeving van je mond in de gaten houdt. Toekomstdroom? Of misschien toch te verwezenlijken?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations