Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 3, pp 43–45 | Cite as

Zijn de kwaliteit van wortelkanaalvulling en marginaal botniveau gecorreleerd met parodontitis apicalis?

EEN RETROSPECTIEVE COHORTSTUDIE.
  • Milou Snijders
Article
  • 17 Downloads

Samenvatting

Parodontitis apicalis (PA) bij endodontisch behandelde elementen is een veel voorkomende aandoening. Identificatie van de risicofactoren voor het ontstaan van PA is belangrijk om de prognose van een endodontische behandeling te bepalen. Epidemiologisch onderzoek laat zien dat algemene gezondheid, het ontbreken van tandheelkundige zorg, cariëslaesies en een onvoldoende coronale restauratie alle een significant verband hebben met PA.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Milou Snijders
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations