Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 3, pp 38–41 | Cite as

Kronen kunnen wachten

  • Marleen de Groot
Article
  • 22 Downloads

Samenvatting

Soms heb je te maken met lastige diagnostiek, soms met onzekere prognoses. Soms met beide. Toch wil je graag meerdere behandelmogelijkheden openhouden: bij een sterke wens tot behoud kan een poging tot parkeren van een element met een niet al te zonnige prognose (onvoorspelbaar) in plaats van extraheren van betreffend element (voorspelbaar), mits goed doorgesproken, een goede optie zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Marleen de Groot
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations