Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 3, pp 26–26 | Cite as

X-puzzel #21

  • Reinier Hoogeveen
  • Frédérique San Giorgi
X-puzzel
  • 9 Downloads

Samenvatting

Bij een 18-jarige mannelijke patiënt, zonder belastende medische anamnese, werd een endodontische behandeling bij element 27 geïndiceerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Reinier Hoogeveen
    • 1
  • Frédérique San Giorgi
    • 1
  1. 1.Sectie Orale Radiologie ACTA AmsterdamAmsterdamNederland

Personalised recommendations