Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 3, pp 24–26 | Cite as

Geen preventieve endo

  • Montyn Stoffels
Article
  • 22 Downloads

Samenvatting

De partiële beslijping geldt al jaren als de gouden standaard om de vitaliteit van de pulpa maximaal te beschermen. Indirecte restauraties zijn geïndiceerd wanneer grote restauraties vervangen moeten worden. Voor patiënten met een permanente dentitie en diepe cariës bij wie pulpa-exponatie optreedt, wordt MTA gezien als de eerste keus als direct overkappingsmateriaal.1 Deze aanbeveling behelst wel specifiek de behandeling van een verse pulpa-exponatie als het gevolg van excavatie bij diepe cariës. In onderstaande casus gaat het eigenlijk om een oud trauma, waardoor er formeel geen sprake is van een exponatie, maar van een expositie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Montyn Stoffels
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations