Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 3, pp 14–14 | Cite as

Reacties van lezers

  • Bohn Stafleu van Loghum
Article
  • 8 Downloads

Samenvatting

Tot mijn afschuw heeft u een artikel geplaatst in TP maart 2019 waarin door mw. Oosterloo-van Ree wordt gesuggereerd dat homeopathie een serieus te nemen behandelmodaliteit is binnen de huidige tandheelkunde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations