Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 40, Issue 3, pp 1–1 | Cite as

Duurzaam pulpamanagement

  • Marleen de Groot
Redactioneel
  • 31 Downloads

Samenvatting

Een collega zei eens tegen mij: ‘Marleen, doe jij die endo’s maar hoor, ik heb geen zin in dat vieze gedoe.’ En dan zat ik weer in een of ander foetide element een lading anaëroben weg te spoelen. Wat jammer toch dat sommige collega’s endo associëren met vieze stinkboel. Terwijl deze discipline binnen ons vak zo veel schoons te bieden heeft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Marleen de Groot
    • 1
  1. 1.Redacteur TP

Personalised recommendations