Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 8–15 | Cite as

Bespreking van 15 (+2) sinds 1999 gevolgde casussen: Autotransplantatie van afgevormde derde molaren

  • Rien van Paridon
Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

Al eerder zijn in TandartsPraktijk artikelen verschenen over het transplanteren van gebitselementen. In het begin lag de nadruk met name op het transplanteren van gebitselementen met onvolgroeide apices naar locaties van agenesieën of van een trauma. In dit artikel laat ik zien dat ook het autotransplanteren van elementen met afgevormde apices een plaats verdient in de algemene praktijk. Dit geldt niet alleen voor betrekkelijk eenvoudige elementen zoals premolaren, maar ook lastiger meerwortelige elementen. In mijn algemene praktijk zijn in de periode van oktober 1999 tot en met oktober 2009 in totaal 15 autotransplantaties uitgevoerd van volgroeide 3e molaren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Rien van Paridon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations