Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 4–7 | Cite as

Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 7 Downloads

Samenvatting

Als trouwe bezoeker doet het Ransom Altman goed dat steeds meer jonge collega’s ook de weg naar het Chicago Dental Society-congres weten te vinden. Ze doen er veel praktische kennis op die ze rechtstreeks in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen, stelt hij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations