Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 2–2 | Cite as

App normaal

  • Irfan Abas
Redactioneel

Samenvatting

Elke dag werken wij op maximaal vermogen om onze patiënten de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Niet zelden met behandelingen die steeds complexer worden, omdat de niet-complexe problemen door mondzorgkundigen aangepakt mogen worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Irfan Abas
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations