Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 2–2 | Cite as

App normaal

  • Irfan Abas
Redactioneel
  • 17 Downloads

Samenvatting

Elke dag werken wij op maximaal vermogen om onze patiënten de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Niet zelden met behandelingen die steeds complexer worden, omdat de niet-complexe problemen door mondzorgkundigen aangepakt mogen worden.

Elke dag werken wij op maximaal vermogen om onze patiënten de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Niet zelden met behandelingen die steeds complexer worden, omdat de niet-complexe problemen door mondzorgkundigen aangepakt mogen worden. Intercollegiaal overleg wordt daarbij steeds belangrijker. Snel een röntgenfoto of een klinisch beeld via de telefoon versturen, laten beoordelen door een collega en hem/haar om een mening voorzien van een kort advies vragen, is tegenwoordig makkelijker dan een collega in je eigen praktijk vragen om naar je kamer te komen en samen te kijken. Om nog maar niet te spreken over verwijzen naar een andere, gedifferentieerde praktijk.

Bij medici komt dit natuurlijk ook veelvuldig voor en misschien wel urgenter dan bij ons tandartsen. De vraag of het verspreiden van patiëntgegevens via de telefoon of e-mail wel zo veilig genoeg is, werd steeds luider uitgesproken. De wetgever heeft hieromtrent een beslissing genomen en komt met een nieuwe privacywetgeving die ingaat per 25 mei 2018. Hierdoor mogen patiëntgegevens uitsluitend nog versleuteld worden verstuurd. Betekent dit het einde van het tijdperk waarin via WhatsApp snel en kordaat overleg tussen collega’s mogelijk was? Gelukkig niet.

Siilo is een nieuwe gratis applicatie voor de mobiele telefoon, ontwikkeld door Joost Bruggeman (arts). Hieraan heeft Arts en Auto enige maanden geleden aandacht besteed. Artsen en tandartsen kunnen na registratie veilig berichten en foto’s van patiënten over en weer sturen: Siilo is ISO- en NEN-gecertificeerd. Alles blijft versleuteld binnen de applicatie en we hoeven ons ook geen zorgen te maken dat een röntgenfoto tussen vakantiekliekjes terug wordt gevonden. Na 30 dagen worden de beelden automatisch gedeleted.

Helaas is niet alles feest. Zorgmail bijvoorbeeld is een versleutelde mailserver waarvoor wél betaald moet worden en waardoor praktijkkosten wederom zullen oplopen.

Abnormaal. Dus app voortaan normaal.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Irfan Abas
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations