Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 3, pp 18–19 | Cite as

De inspectie op bezoek, wat nu?

  • Maria de Vries
Communicatie

Samenvatting

Afgelopen december bezocht ik de 4e editie van het congres Praktijk Anno Nu. Mijn aandacht ging uit naar de presentatie De IGJ op bezoek, wat nu? Vragen die aan de orde kwamen waren: wordt een bezoek aan de inspectie altijd aangekondigd en ben je strafbaar als je niet meewerkt? Wat betekent een bezoek van de inspectie voor een assistent en hoe bereid je je hierop voor?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations