Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 3, pp 6–8 | Cite as

Protocollen in een kwaliteitshandboek geven overzicht

  • Lienke Neef
Interview
  • 25 Downloads

Samenvatting

Een kwaliteitssysteem in de vorm van een kwaliteitshandboek is geen overbodige luxe in een drukke tandartspraktijk. Als er veel verschillende medewerkers werkzaam zijn, is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant opstaan. Dat geeft rust en overzicht voor het hele team.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations